Renungan Harian, Rabu Biasa XXII

Bacaan: Lukas 4:38-44 Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang lain 4:38 Kemudian Ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. 4:39 Maka Ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itupun meninggalkan dia. […]

Renungan Harian, Rabu Biasa XXII Read More »