Renungan Harian, Sabtu Biasa XXVI

Bacaan: Lukas 10:17-24 Kembalinya ketujuh puluh murid 10:17 Kemudian ketujuh puluh murid itu g  kembali dengan gembira dan berkata: “Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. h ” 10:18 Lalu kata Yesus kepada mereka: “Aku melihat Iblis i  jatuh seperti kilat dari langit. j  10:19 Sesungguhnya Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular k  dan kalajengking 1  dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan […]

Renungan Harian, Sabtu Biasa XXVI Read More »